Gotlandstoner.se
Upptecknad, såsom Johan Johansson Allmunde i Burs spelat den för samlaren.
583.