Gotlandstoner.se
Upptecknad, såsom spelemannen Ronander på Ronehamn spelat den.
582.