Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
i som står tu sen tan 1. cresc. kar 58. kar Jag ock äls ej kan få, den jag så. Men om den det spörjs jag till visst går, här den van kar, näj i värl i den ut bli ur mitt den du går ver dim. sinn. syn ritard. din. Tro al den här i värl drig
 1. Långt hällre vill jag vandra
  den långa väg med stort besvär
  än här i världen klandra
  den vän, jag haft så kär.
  I öde mark, i villan skog
  vill jag mitt tält uppslå,
  där varje ord jag talar,
  av skogen svar jag får.
 2. Ack, om jag finge skåda
  ditt anlet, dina ögon blå
  mig detta budskap båda:
  »Mitt järta du skall få!»
  Då vore jag visst lyckelig
  ock fri från sorg ock kval.
  Den dag visst aldrig kommer,
  som gör mig mera glad.
 3. Nu slutar jag min visa
  ock önskar dig ett ömt farväl.
  Jag finner ingen lisa
  allt för min sorgsna själ.
  Min strupe är torr, min hals är hes,
  mitt öga fullt av gråt.
  Men Härren Gud i himmelen
  vill nog, vi skiljas åt.