Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
i som står tu sen tan 1. cresc. kar 58. kar Jag ock äls ej kan få, den jag så. Men om den det spörjs jag till visst går, här den van kar, näj i värl i den ut bli ur mitt den du går ver dim. sinn. syn ritard. din. Tro al den här i värl drig