Gotlandstoner.se
Polka eller polkett, upptecknad såsom fanjunkaren Lindbom spelat den för samlaren.
578.