Gotlandstoner.se
Upptecknad såsom Jakobsson Kulde i När spelat den för samlaren.
577.