Gotlandstoner.se
»Polkan är en farlig dans - - - Där man lätt förlorar sans». Uppt. efter K. Odin, Kaupe i Fröjeln.
575.