Gotlandstoner.se
Efter en gammal gotländsk visa om Halor såg m. m. i Rone; upptecknad efter båtsman Hesselby i Rone (en värs anföres, de övriga lämpa sig ej för tryck).
lass gi käl liŋ laŋg, Lass Ha laŋg. ha jär lass käl Ha 573. Ha jär ha liŋ Lass gi li fal ral Hej hof ra li jen. jär laŋg staŋg. a kräu sum