Gotlandstoner.se
»Käutvalsen»; uppt. i ord ock melodi efter »Florsen» i Burs (käut = sjödjuret 'själ').
bu kun lab säu gä, kun Vör tu 572. gän käu gä, Ban ta smör var, däs sum blai y präs tens styv lar. gar kun liŋ sträk Käl liŋ gar ba kä. Dei, la ral des haim Sjuŋg la fal Räs mor. gåim ti ten fal la la ral Sjuŋg - - - - - - Räs gåim ten präs däs lar. styv tens haim ti des mor. - - - - - - y var, blai smör sum Dei,