Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Helena Mårtensson Flors i Burs.
bo dar pa Fa Äu Där stran mor», 571. »Fam spä Där fass kän. rom vör mä. faf far, Där faf dan