Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
du är ker, sam ker; ri Du det tyc ma ker 57. 1. tyc jag, sen nan lit hål ock vit an en Men av. det in väl te var ö mig gi ver du du dig skul le att jag de, få. för de den då, förs mig sa du lo va ta gång
  1. Mitt järta är bedrövat, min själ är sorgefull,
    jag önskar, att jag vore i den svartaste mull.
    Men Härren Gud han är en tröstare så kär,
    han tröstar nog mitt järta, när det bedrövat är.