Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
du är ker, sam ker; ri Du det tyc ma ker 57. 1. tyc jag, sen nan lit hål ock vit an en Men av. det in väl te var ö mig gi ver du du dig skul le att jag de, få. för de den då, förs mig sa du lo va ta gång