Gotlandstoner.se
Upptecknad ur minnet, såsom jag hörde en 80-årig gubbe, Boberg i Burs, sjunga »strofen» i mina barnaår (10–11 år); troligen en kvarleva från mycket gammal tid. — Melodien begagnades att valsa efter, innan man lärt sig riktiga valsmelodier.
up Kvinn len, star fol pa äu 568. ki star ti sa hau tum kriŋg väg Run gar, ja u siŋ gål en saŋg. gar »bra, bra!» u råu par: tar si gub bar, drik där hån öir kar ni