Gotlandstoner.se
Upptecknad ur minnet, såsom jag hörde en 82 årig gumma, mor Nyman i Burs sjunga »strofen» i mina barnaår (jag var då 10–11 år); troligen en kvarleva från mycket gammal tid. — Melodien begagnades att valsa efter, innan spelmännen lärt sig riktiga valsmelodier.
far präs di of lun Ei täs häs den 567. slak av vör ten späi Håir, har kliŋ u haj u ten, u ha! haj, u ha! u haj käm u gar, gub bar siŋ U haj gar: