Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
der fa ock Jag jag 1. har en en vän. nöjd 56. är der, att ock gla bör jar sitt som da gen i gän. för Han mig jer, när väl sör