Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
der fa ock Jag jag 1. har en en vän. nöjd 56. är der, att ock gla bör jar sitt som da gen i gän. för Han mig jer, när väl sör
 1. Om jag hade vingar,
  inom några timmar
  skulle jag
  hem till vännen fara
  ock tillbaka vara
  på en dag.
 2. Hör du, vännen såta,
  du skall intet gråta
  efter mig!
  Vill Gud hälsan giva,
  skall jag breven skriva
  hem till dig.
 3. Alla mina vänner,
  som mig har förtalat,
  skall en gång
  på den sista dagen
  bland den stora skaran
  få sin dom.