Gotlandstoner.se
Av Olof Hansson i Ardre, uppt. efter »Florsen» i Burs.
550.