Gotlandstoner.se
Efter föresjungning av Helena Mårtensson i Burs.
vi en sa mig sorg ängs lan, stort 55. ock be svär jag Med vän, till min da dess vi som gör, län skall till dig da en an nan Gud de dör. som fals den, är ock har ker ut i de lan djur, som sko gen är. lik Den kär! vid vil nar jag