Gotlandstoner.se
Efter instrumentmakar Köhlers förespelning, Visby.
541. 3 3