Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
i vad mi är mig be dar, Min na 1. un ga ge 54. jag län har lott den skor ni den, bland män i den. jor ej men sökt, ho i nit har nom näj fun