Gotlandstoner.se
Ur en gammal notbok tillhörande Gotlands fornsal.
533.