Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
skri va en bok, de men ock de sa, skri ben den ter ter, Stu va 1. i 53. de skri men säl lan ock de sa, blir det klokt. blir säl lan det skri klokt. De va
  1. I kammaren, i kammaren, där står en bäddad säng —
    det är väl mig förbjudet att sova uti den? etc.