Gotlandstoner.se

Friarevalsen

Friarevalsen, uppt. efter »Florsen» i Burs. Första reprisen föreställer friarens förfrågan; andra reprisen flickans jakande svar; tredje reprisen friarens glädje över den lyckliga utgången.
527.