Gotlandstoner.se
Valsmelodi efter en folkvisa (»Anders han var en hurtiger dräng»); uppt, efter Greta Nilsdotter, Sallmans i Burs.
520.