Gotlandstoner.se
Uppt. efter f. d. skolläraren Aug. Olofsson i Alva.
kär mån lek jär av ta brin de förs den värl di jag ta 52. i gång såg, gon mitt Den na ö kär din få, jag om kun lek vin de önsk om jag de te, Jag na. min kun nu dig till des kär ald ju lek vän den na. rig från jag pe all slup hos mig, min ängs lan skil de med mån den än förr jas. dig to sis tim ne den till vi men,