Gotlandstoner.se
Mel. ock täxt upptecknade efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs socken.
som Långsamt. ga, när min ung det ro ar 51. dom att sjun I mig 1. den blomst för för ran de ung dom gen till sor nå; tat jär vill för gå. kun hur na, värds de ga jen li