Gotlandstoner.se
Mel. ock täxt uppt. efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
väx den, te upp en 1. ut i 50. lil Det ja na lun den grö Jag bort. ker hän ne att tror, den o för kom ryc vän mig o mer vän ock där en in ven nan gra kort. rer; jag tror, ryc ker mig i han att