Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs. Mixolydisk tonart på G, varför f ej skall höjas.
ren, be aft ton, ka! Din fa 5. ra flic ras 1. te bort »God fa bort är får ren, ock jag kla gar hem ma »Ja, han jag dig!» mitt sinn.» ha ver i va ra. ock Stor sorg lan jag stor ängs
 1. »Dig vill jag kläda i silke så fint, ja i siden så rart.
  Jag har guldringar fina,
  som nog ska bliva dina,
  blott du vill bliva allra kärestan min!»
 2. Du skall mig intet locka, du skall mig intet pocka! Jag har en annan vän.»
  Ja honom har jag givit
  mitt järtas hela kärlek,
  ock honom skall jag följa intill min bleka död.»
 3. »Förrän jag skall överge en sådan vacker tärna, en sådan fager mö,
  förr skall jag lemna mitt liv under tiden
  ock följa med böljorna allt till min bleka död.»