Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
vac kert som namn du Ma ka, den Flic na 49. som up da gen fått ett 1. ett skall rov gen men för ål der do se ri, mig, dom ock be ha hur ung ka, na till ton lyss bli! la min lil Flic a: Jag fäm läx va rit har ock jag lik var a, man i blom vår. sin Fast år. nu jag en gam lik mal häx är