Gotlandstoner.se

»All-valsen»

uppt. efter kusken Joh. Gullander, Klintehamn; skall föreställa alfågelns läte.
486.