Gotlandstoner.se
Vals i folkviseton, uppt. efter Elisabet Olofsdotters föresjungning, Flors i Burs.
481.