Gotlandstoner.se
Diktad av en flicka från Vänge i början av 1800-talet; upptecknad efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
al så! Ja la Got Ock de sar, ä 48. lands gos stol ta, 1. ta så! Hälst stol när som de na al ä i si lands gos sar, de Got la a si klä der na blå gå. klä a gå, men hälst der som de blå i när
 1. Nattkappan ha de vit ock halsduken likaså.
  Västen den hava de med pärleknappar på.
 2. Ock när de gå från kyrkan, då gå de så fort,
  då talas de vid, vart de ska hän ock spela kort.
 3. Om söndagseftermiddan då ta di sig ett rus.
  Så taga de upp dosan ock ge varandra snus.
 4. Ock så spatsera de sig åt grönaste lund,
  där talas de vid om sina bollspel en stund.
 5. Ock Pälle ropte: »Lasse!» och Lasse ropte: »Hans!
  Kom ta vi våra flickor, så gå vi på dans!»
 6. Spelmannen börjar spela, ock dansen börjar gå.
  Så bjudes våra flickor uppå vin ock fikon små.
 7. Ock flickan hon ska bjudas, ock gossen ska bestå,
  så framt som det finns i orten att få.