Gotlandstoner.se
Diktad av en flicka från Vänge i början av 1800-talet; upptecknad efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
al så! Ja la Got Ock de sar, ä 48. lands gos stol ta, 1. ta så! Hälst stol när som de na al ä i si lands gos sar, de Got la a si klä der na blå gå. klä a gå, men hälst der som de blå i när