Gotlandstoner.se
Efter vaktmästaren Valter Engkvist, Klintehamn.
479.