Gotlandstoner.se
Upptecknad efter instrumentmakare Köhlers förespelning, Visby.
475.