Gotlandstoner.se
Uppt. efter Elisabet Olofsdotters föresjungning (från Flors i Burs).
473.