Gotlandstoner.se
Efter kapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden finnas i Wallmarks »Svenska språkets skönheter», II, 232.)
vak ter ren si na om kring När ne 1. 47. bor dets gyll be ho par kym vid tar men par, smäk för dock jag skatt, sin satt, rig gi där nar som grä ver ten gro he som lugn, tet in den Ja nog, har vak mun jag ter ing ock en nar, brist hos mig röjd. är den, är som och rik är för nöjd. nar, ock rik är den, sak som är för nöjd —
 1. Må forskarns matta öga leta
  i skapelsens ock tidens rymd
  ock allt förborgat se ock veta
  av blick, av inga blickar skymd —
  den äran ville jag ock vinna,
  o måtte himlen ge mig den,
  att bland de goda vänskap finna
  ock älskas som en redlig vän!
 2. Förgäves jag dock stadigt kvider,
  att levnadsdagen hastigt flyr.
  Ju mera det år afton lider,
  dess mera blir mig stunden dyr.
  Förnöjd med timmarna, som farit,
  jag stannar kvar vid livets flod,
  nog lycklig, om jag dygdig varit,
  nog länge, om jag varit god.