Gotlandstoner.se
Efter kapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden finnas i Wallmarks »Svenska språkets skönheter», II, 232.)
vak ter ren si na om kring När ne 1. 47. bor dets gyll be ho par kym vid tar men par, smäk för dock jag skatt, sin satt, rig gi där nar som grä ver ten gro he som lugn, tet in den Ja nog, har vak mun jag ter ing ock en nar, brist hos mig röjd. är den, är som och rik är för nöjd. nar, ock rik är den, sak som är för nöjd —