Gotlandstoner.se
Ur en gammal notbok tillhörande Gotlands fornsal.
468.