Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
med ock jet i hand skyn ha be gen, du hand som da 46. ling, för dan bi 1. sar Yng här ven in nan mor i gra gen. gon da samt, lång kan ske vi ner träf fas
 1. Flicka, du som i din kära gas
  har så bråttom fram till granna balen,
  skynda långsamt! Dödens hemska glas
  kanske lurar uppå dig i salen.
 2. Nådig härre med kraschanen där,
  bed er kusk för Guds skull litet hålla!
  Jag ju intet mer av er begär
  än att få mitt enda ben behålla.
 3. Unge granne jälte, även jag
  spillt mitt blod för kung och fosterlandet.
  Jag fick sår, som svida än idag.
  dig gav lyckan graderna ock bandet.
 4. Vänta litet, ers högvördighet,
  gör er plikt med edra vita kragar!
  Visa nödens barn barmhärtighet
  ock misskundsamhet mot tomma magar!
 5. O jag hungrar, ock jag fryser så,
  finns ej intet något mänskligt järta?
  Skall jag hungrig hela dagen gå,
  gråta natten bort i okänd smärta?
 6. O, hur länge ska jag vandra här
  genom världen, stödd på tiggarstaven,
  uppå denna törnbeströdda stig?
  O, vad vägen är mig lång till graven!