Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
med ock jet i hand skyn ha be gen, du hand som da 46. ling, för dan bi 1. sar Yng här ven in nan mor i gra gen. gon da samt, lång kan ske vi ner träf fas