Gotlandstoner.se

»All-valsen.»

Melodin skall imitera alfågelns sång; uppt. efter föresjungning av Lars Thomasson, Hägvalls i Linde.
458.