Gotlandstoner.se
Efter skomakare Puckssons förespelning (Klintehamn).
450.