Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
1. mitt sorg där har jag I skug fri a av häng an 45. gan dar de lin jag bor där dar, ock in ne dit kom ma tjäll, ej lan de vin i ket jag väl för ej ä myc säll. Fast ger, jag lik ver dock le gläd nju ter ger, ock jag je ock fröjd. ock säll nöjd, het ver mitt om gi
 1. Aurora var morgon bestrålar
  de grönskande lindarnas topp,
  ock sedan i nedgången målar
  dess glans med förtjusning ock hopp.
  Gitarrens förtjusande toner
  besvaras av sångerskans tropp,
  ock lyfter till högre zoner
  den ofyllda önskningen opp.
 2. Ack, ägde jag dig, sköna flicka!
  Mitt järta jämt pickar för dig.
  En blick från ditt öga mig skicka —
  ock sällheten skänker du mig.
  Mitt järta, min hydda, kom dela!
  Ock slaviskt jag vill dyrka dig.
  Bliv sedan mitt husliga hela
  ock sällhetens tämpel för mig!