Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
1. mitt sorg där har jag I skug fri a av häng an 45. gan dar de lin jag bor där dar, ock in ne dit kom ma tjäll, ej lan de vin i ket jag väl för ej ä myc säll. Fast ger, jag lik ver dock le gläd nju ter ger, ock jag je ock fröjd. ock säll nöjd, het ver mitt om gi