Gotlandstoner.se
Uppt. såsom samlaren hört den spelas av skollärare Visselgren i Hogrän.
449.