Gotlandstoner.se
Av C. N. Carlsson, uppt. efter Lars Jakobsson Snovalls i Alskog.
441.