Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden av Choræus: »Barnsligheten».)
ten por el, äng la där ter, som Lil räck hand din in mig i mig! 1. åt 44. bar Led mel å nens him ej u den, som grå Glöm ter! re tan grå des na dig. Glöm för öpp ter! den, som tan u re ej