Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden av K. Lindegren, Saml. arb. II, 221: »Sång».)
li lyck är mi ga njut ock den doms ung din Lyd, 1. ten. Snart gla för tid 43. flu jets lag, se, da gos lar kal ba du till För ves ka ka ble din ten nu li av flyd da dag! sor ge lån vets ga na di gle frost sin ung doms hår. sa ti ock dens vår, ska gar ka ga tun vin