Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn. (Orden av K. Lindegren, Saml. arb. II, 221: »Sång».)
li lyck är mi ga njut ock den doms ung din Lyd, 1. ten. Snart gla för tid 43. flu jets lag, se, da gos lar kal ba du till För ves ka ka ble din ten nu li av flyd da dag! sor ge lån vets ga na di gle frost sin ung doms hår. sa ti ock dens vår, ska gar ka ga tun vin
 1. Snart skall du, tryckt mot flickans järta,
  ej finna nöjet mera där,
  blott klaga över giktens smärta
  ock dina gäckande begär.
  Snart går den blixtrande pokalen
  din bleka, torra läpp förbi.
  Han skall förbittras utav kvalen
  ock tårar falla däruti.
 2. Så njut, var glad ock lev för dagen,
  ock tryck din flicka till ditt bröst!
  Se dessa tjusande behagen!
  Hör harmonin av hännes röst!
  Se känslans tysta tårar falla
  från hännes blyga öga ner.
  ock bålens ljumma [vindar] svalla,
  — ock värden ber dig dricka mer.