Gotlandstoner.se
Efter skollärare L. P. Boberg i Etelhem.
422.