Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
nads dag. as min lev bring är öds ligt Hur jor den! 42. det Långsamt ock vemodsfullt. ej här till I sorg ock jag ut i gör min grav. ve ka av. blomst De fal la ren