Gotlandstoner.se
»Svanvals», av O. Laurin, komminister i Dalhem (död på 1880-talet), upptecknad efter »Florsen» i Burs.
418.