Gotlandstoner.se
Efter fröken Brodén, Klintehamn.
kväll. i Men ba len lo jag var, får ma, 416. mam jag ta är den bju Min bort? Jag gå, får du lil Ja du la ra ra, skall kort om att in till ba ka. ra jag va dig vill nar ty lar, kar de vill ba ra blott ra. dig va du Ak ra. stän an un för ga ta dig