Gotlandstoner.se
förr. norr. dän, säir säir ja säir set i där i maŋ ös i Ja ja kar, tar, flik väs Ja tar, 415. säir val äut ja i dri su da, ja säir ja män säir al la o. s. v. la ʃuŋŋ tra li tra ral li ral la la,