Gotlandstoner.se
sko ner vins la Go vän da flas ska kan bor det stå, bor 414. det Bränn bor det stå. stå, li la ra Sjung la. fal ral fa ra, Ja, li sjung mi te fal Sjung gå. li la ral la la ral la la la ra li ral fa ral li ral la. li ra, fa sjung ral sjung la Ja, li ra, Ja, ral li